Dziecko będzie miało zdrowie fizyczne i emocjonalne

4

Dziecko ma mniej problemów, gdy dorasta, jeśli rodzice postrzegają go takim, jaki jest.

– Dziecko będzie miało zdrowie fizyczne i emocjonalne, jeśli nie będzie wiedziało o problemach rodzicielskich, zarówno indywidualnych, jak i wspólnych. Kiedy zajmie niszę swoich dzieci w rodzinie.

– Dziecko zawsze wspiera i dociera do odrzuconego rodzica. To może w jakikolwiek sposób doprowadzić do duchowego związku z Nim. Może to być powtórzenie ciężkich cech w przeznaczeniu, charakterze, zachowaniu itp. Im większe odrzucenie tych cech przez matkę, tym bardziej będą one manifestować się w dziecku. Ale szczera zgoda matki, by okazać miłość ojcu i jego powtórzenie w czymś, może skłonić dziecko do właściwego wyboru jego stosunku do niego.

– Kiedy rodzi się poważny konflikt między rodzicami, dziecko nieświadomie włącza się do niego, próbując pomóc każdemu rodzicowi, w formie przyjaciela, partnera, a nawet psychoterapeuty. I często mu się to udaje, ale jednocześnie może psychicznie stracić poparcie – ojca i matki, ponieważ obciążony ładunek jest bardzo ciężki.

– Jeśli matka okazuje obrazę, niechęć, nieufność i brak szacunku dla swojego ojca, to widząc jakieś ojcowskie przejawy u dziecka może okazać się niezadowolona, ​​jakby chciała powiedzieć: „Nie kocham cię, gdy powtarzasz ojca”. A ze względu na przeżycie z matką zrezygnuje z ojcowskich przejawów, a więc z męskich.

Taka zdrada ojca przejawi się w podświadomości dziecka, która objawi się w postaci zepsutego losu, złego stanu zdrowia i braku szczęścia w życiu.

Aby lepiej zrozumieć mentalną ranę dziecka, trzeba sobie wyobrazić sytuację, w której zarówno rodzice, jak i on znajdują się w krytycznej sytuacji, a dziecko może uratować tylko jedną z nich. Zazwyczaj wybiera mamę. Przez całe życie czuje się odpowiedzialny za straszliwą tragedię, a uratowany rodzic – karmi nienawiść.

Jednak wraz z wiekiem dziecko pozostawione z matką nie może okazywać gniewu jednej osobie i kieruje go na swoją stronę. On usprawiedliwia matkę i obwinia siebie, a co za tym idzie pojawienie się problemów w zachowaniu, zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Mama zawsze musi okazywać kobiecą mądrość, ponieważ jej przyszłe życie i szczęście jej dziecka zależą od niej.